Назив
тендера
Рок за понуде
Захтев достављање понуде за стручни часопис
04.04.2014, 16h
Захтев достављање понуде за челични материјал
30.04.2014.
Захтев достављање понуде за дрвени материјал
30.04.2014.
Захтев достављање понуде за ручни алат
30.04.2014.
Захтев достављање понуде за ситан инвентар
30.04.2014.
Захтев за понуду за металостругарску обраду
27.06.2014.
Захтев за понуду за техничку контролу главних пројеката
26.08.2014.
Захтев за понуду за тенде
29.08.2014.
Захтев за понуду за ваучере за Нову Годину
19.11.2014.
Захтев за понуду за развој оптимизованих функционалности у оквиру постојећег информационог система за израду атласа сидришта, зимовника и зимских склоношта на унутрашњим пловним путевима
20.11.2014.
Интеграција података у бази географских информационих система за реку Дунав (D4D) за потребе израде и ажурирања електронских навигационих карата
20.11.2014.
Програмерске услуге успостављања web сервиса за динамичко ажурирање података за потребе електронског пловидбеног билтена и корекције на бази података попречних профила са хидрографских мерења. 20.11.2014.
Захтев за понуду за програмерске услуге за финансије 10.12.2014.

Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности наруџбеницом
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности