Назив
тендера
Рок за понуде
Набавка бродске UKT радио станице VHF са уграђеним ATIS модулом са пратећим компонентама 27.01.2016, 15h
Захтев за услугу пражњења септичке јаме на бази Макиш 01.02.2016, 15h
Захтев за понуду за набавку лиценце за антивирусни програм "NOD 32" за 50 корисника 23.02.2016, 15h
Набавка часописа и програма за праћење прописа 21.03.2016, 10h
Набавка бродских радио станица са пратећим компонентама 29.03.2016, 14h
Поправка акумулатора на РИС базним станицама 08.05.2016, 15h
Набавка стубова за знак за регулисање пловидбе 19.05.2016, 15h
Набавка филтера горива, уља и ваздуха за погонске моторе на пловним објектима 08.06.2016, 15h
Одржавање "D4D" портала и екстензија за реку Тису 22.06.2016, 15h
Стручна услуга успостављања аутоматског кодирања посебних објеката у електронским пловидбеним картама 22.06.2016, 15h
Набавка и уградња генератора на моторни брод 06.07.2016, 15h
Програмерске услуге постављања web сервиса за ажурирање динамичких података за потребе електронског Пловидбеног билтена 07.07.2016, 15h
Лимарски радови на крову зграде у Француској 9 18.07.2016, 15h
Услуга прилагођавања постојећих база података Дирекције новом окружењу 25.07.2016, 15h
Набавка батерија за лампе "Карманах" 29.07.2016, 15h
Средства и опрема за личну заштиту на раду 29.07.2016, 15h
Набавка радних прслука за спасавање 01.08.2016, 15h
Поправка акумулатора на UPS уређајима 04.08.2016, 15h
Поправка UPS уређаја за централни сегмент РИС система и IALA DGPS система  04.08.2016, 15h
Набавка радних прслука за спасавање 10.08.2016, 15h
Одржавање софтвера за IT - софтверски пакет за финансије и рачуноводство 24.09.2016, 15h
Набавка акумулатора за пловне објекте 19.09.2016, 15h
Услуга одржавања одржавања постојећих и успостављање нових функционалних алата за анализу и проверу интегритета и оптимизацију садржаја електронских пловидбених карата (везаних за ENC Designer, ENC Analyzer, ENC Optimizer) 30.09.2016, 15h
Услуга одржавања постојећих и успостављених нових функционалних алата за израду електронских пловидбених карата и папирних карата 30.09.2016, 15h
Поправка акумулатора на "UPS" уређајима 19.10.2016, 15h
Бетонирање дворишта Дирекције 20.10.2016, 15h
Поправка "UPS" уређаја за локалне радне станице 20.10.2016, 15h
Набавка електро материјала 10.11.2016, 15h
Набавка ваучера - поклон пакетића за децу Дирекције 21.11.2016, 10h
Набавка канцеларијског материјала 02.12.2016, 10h

Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности наруџбеницом
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности