Назив
тендера
Рок за понуде
Набавка акумулатора за бродове 07.02.2017, 15h
Радови на поправци крова Дирекције 10.02.2017, 14h
Набавка агрегата 13.02.2017, 15h
Одношење опасног отпада - емулзије 23.02.2017, 11h
Набавка акумулатора за пловне објекте 23.02.2017, 15h
Програмерска услуга успостављања веб сервиса за ажурирање динамичких података за потребе електронског пловидбеног билтена 07.03.2017, 15h
Стручна услуга одржавања постојећих и успостављања нових функционалних алата за "Inland ECDIS" софтвер за пловила 08.03.2017, 15h
Набавка батерија за "Carmanah" лампе 21.03.2017, 15h
Уградња столарије на броду 23.03.2017, 15h
Програм за праћење прописа 31.03.2017, 10h
Пражњење септичке јаме 31.03.2017, 15h
Набавка система хидрауличног кормиларења на чамцу 05.04.2017, 15h
Бетонирање отвореног магацинског простора на бази Макиш 06.04.2017, 15h
Набавка боја 06.04.2017, 15h
Замена међувратила одривног лежаја на мб СПП 20 11.04.2017, 15h
Набавка потрошног материјала по нормативу 05.05.2017, 15h
Набавка прслука за спасавање 19.05.2017, 15h
Услуга процене вредности пловних објеката Дирекције 24.05.2017, 15h
Стубови за знак за регулисање пловидбе 24.05.2017, 15h
Испитивање услова радне околине 26.05.2017, 15h
Испорука и уградња сегментних гаражних врата на магацинском простору 30.05.2017, 15h
Уградња и умрежавање видео надзора на бази Макиш 21.07.2017, 15h
Одржавање софтвера за ИТ - софтверски пакет за финансије и рачуноводство 01.08.2017, 15h
Набавка филтера горива, уља и ваздуха 03.08.2017, 15h
Набавка боја 22.08.2017, 15h
Набавка потрошног материјала 25.08.2017, 15h
Набавка и уградња телефонске централе 26.09.2017, 15h
Испитивање дизалица на пловним објектима 28.09.2017, 15h
Услуга дезинсекције и дератизације 29.09.2017, 15h
Услуга одношења опасног отпада 03.11.2017, 11h
Услуга стручног надзора радова на ремонту и реконструкцији постојећег лифта у згради Дирекције 06.11.2017, 11h
Набавка лимених пловака 13.11.2017, 15h
Набавка пакетића за децу запослених  22.11.2017, 10h
Набавка завеса за канцеларије и ходнике Дирекције 04.12.2017, 15h
Набавка рефлектујуће фолије 08.12.2017, 15h
Набавка ПВЦ столарије за зграду Дирекције 08.12.2017, 15h
Потрошни материјал по нормативу 11.12.2017, 15h
Програмски пакет за векторско цртање 13.12.2017, 15h
Набавка електроматеријала 18.12.2017, 15h
Набавка канцеларијског материјала 18.12.2017, 15h

Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности наруџбеницом
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар