Назив
тендера
Рок за понуде
Набавка акумулатора за бродове 09.02.2018, 15h
Пражњење септичке јаме на бази Макиш 09.02.2018, 15h
Набавка ауто приколице за чамац 19.02.2018, 15h
Бетонирање магацинског простора на бази Макиш 19.02.2018, 15h
Одржавање постојећих и успостављање нових функционалних алата на "Inland ECDIS" софтверу за пловила 26.02.2018, 15h
Софтвер за кадровску евиденцију 21.02.2018, 15h
Батерије за „Carmanah” лампе 22.02.2018, 15h
Уградња ПВЦ врата на броду „ЕХО” 09.03.2018, 15h
Набавка и уградња сегментних врата на бази Макиш 19.03.2018, 12h
Набавка програма за праћење прописа 10.04.2018, 10h
Набавка завеса за Дирекцију 17.05.2018, 15h
Генерални сервис UPS Дирекције 25.05.2018, 15h
Набавка потрошног материјала за штампаче Дирекције 01.06.2018, 15h
Лимарски радови на крову Дирекције 01.06.2018, 15h
Одржавање софтверског пакета за Одсек за финансијско-материјалне послове 15.06.2018, 15h
Набавка прслука за спасавање 27.06.2018, 15h
Набавка стубова за знакове за регулисање пловидбе 12.07.2018, 15h
Услуга одношења опасног отпада 31.07.2018, 11h
Поправка електро-инсталације отклона кормила 10.08.2018, 13h
Набавка потрошног материјала 27.08.2018, 13h
Набавка радарских рефлектора 10.09.2018, 15h
Превоз и поправка светлећих и несветлећих бова и радарских рефлектора 18.09.2018, 15h
Мерење, контрола функционалности и подешавања система напајања  11.10.2018, 15h
Сервис UPS  12.10.2018, 15h
Сервис UPS уређаја 12.10.2018, 15h
Поправка акумулатора на UPS уређајима 12.10.2018, 15h
Контрола функционалности и унапређења мрежне ИТ инфраструктуре 12.10.2018, 15h
Поправка 13 комада цеви потисног пловног цевовода 24.10.2018, 15h
Набавка манжетне на цевоводу за багер „Млава” 05.11.2018, 15h
Проширење телефонског система у згради Дирекције 29.10.2018, 15h
Услуга техничког прегледа радио станица 09.10.2018, 15h
Набавка радарских рефлектора 19.11.2018, 15h
Набавка филтера за пловила03.12.2018, 15h
Набавка манжетни за цевовод на багеру "Млава"10.12.2018, 15h
Кречење дела канцеларија Дирекције13.12.2018, 15h
Хобловање и лакирање паркета13.12.2018, 15h
Замена дела радијатора13.12.2018, 15h
Набавка боја и материјала за фарбање14.12.2018, 15h
Израда и уградња ПВЦ столарије18.12.2018, 15h
Набавка електроматеријала 20.12.2018, 15h

Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности наруџбеницом
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности