Назив
тендера
Рок за понуде
Услуга поправке бова и радарских рефлектора 05.03.2014, 10h
Услуга превоза дизел горива 11.03.2014, 11h
Набавка потрошног материјала 24.03.2014, 11h
Набавка стубова и километарских ознака 14.04.2014, 11h
Чишћење и одржавање зграде Дирекције 28.04.2014, 10h
Набавка моторног уља и мазива 20.05.2014, 10h
Набавка сидрених ланаца, шкопаца и кука 28.05.2014, 10h
Услуга интегрисаног система обезбеђења зграде Дирекције 26.05.2014, 10h
Набавка несветлећих бова 10.06.2014, 10h
Набавка опреме за домаћинство 11.06.2014, 10h
Набавка соларних навигационих лампи 16.06.2014, 10h
Набавка рачунарске опреме 18.06.2014, 10h
Осигурање имовине и запослених 26.06.2014, 12h
Организација службених путовања у земљи и иностранству 04.07.2014, 10h
Набавка потрошног материјала за штампаче 07.07.2014, 10h
Набавка опреме за домаћинство 11.07.2014, 10h
Набавка боја и лакова 22.07.2014, 10h
Набавка радарских рефлектора 29.07.2014, 10h
Услуга интернет приступа - Партија 3 - Интернет конекција за РИС систем 29.07.2014, 12h
Набавка опреме за РИС систем 31.07.2014, 10h
Одржавање аутомобила Дирекције по партијама 26.08.2014, 10h
Набавка акумулатора за пловне објекте 06.10.2014, 10h
Набавка филтера за пловне објекте 31.10.2014, 10h
Набавка потрошног материјала 14.11.2014, 10h
Набавка потрошног материјала за штампаче 25.11.2014, 10h
Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду 02.12.2014, 10h
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Закуп простора за базне станице аутоматске идентификације (AIS) по партијама 01.12.2014, 10h
Партија 1 - Нови Сад
Партија 2 - Велико Градиште
Партија 3 - Брњица
Партија 4 - Лепенски Вир, Доњи Милановац, Текија и Кузмин
Партија 5 - Голо Брдо
Партија 6 - Вајуга
Набавка рачунарске опреме за РИС систем 08.12.2014, 10h
Набавка боја и лакова 05.12.2014, 10h
Поправка бова 09.12.2014, 10h
Набавка опреме за домаћинство 12.12.2014, 10h
Набавка „GNSS” пријемника 06.03.2015, 10h
Набавка акумулатора за пловне објекте 12.03.2015, 10h
Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности