Назив
тендера
Рок за понуде
Услуга ремонтних радова на моторном броду SPP XX 19.02.2016, 14h
Набавка сидрених ланаца 09.03.2016, 10h
Дизалица за моторни број "Истрајни 1" 18.03.2016, 10h
Ремонтни радови на броду "ЕХО" 01.04.2016, 10h
Набавка и уградња новог мотора на теретно возило "Мазда" 08.04.2016, 10h
Набавка и уградња новог мотора на теретно возило "Мазда" - Поновљени поступак 05.05.2016, 10h
Сервисирање и одржавање аутомобила марке "Шкода" 09.05.2016, 10h
Набавка електричне енергије - оквирни  споразум
Чишћење и одржавање зграде Дирекције 30.05.2016, 10h
Набавка моторних, хидрауличних уља и расхладне течности 06.06.2016, 10h
Друмски превоз дизел горива за пловила и опрема за сигнализацију 21.06.2016, 10h
Осигурање имовине - пловних објеката 22.06.2016, 10h
Обезбеђење пословног простора зграде - оквирни споразум
Осигурање имовине - пловних објеката - оквирни споразум
Интернет конекција за РИС 27.07.2016, 10h
Поправка бова и радарских рефлектора 28.07.2016, 10h
Интернет конекција по партијама 05.08.2016, 10h

Партија 1: Интернет конекција за локалну мрежу
Партија 2: Интернет конекција за централни сегмент РИС система
Набавка потрошног материјала 16.09.2016, 10h
Организација службених путовања у земљи и иностранству 07.10.2016, 10h
Набавка потрошног материјала за штампаче 24.10.2016, 10h
Набавка рачунарске и мрежне опреме 01.12.2016, 10h
Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности