Назив
тендера
Рок за понуде

Централизована јавна набавка ЦЈН 9/2015– за набавку услуге – интегрисаног система обезбеђења пословног простора Дирекције

09.01.2017, 10h
Испорука и уградња мотора за чамац 23.02.2017, 10h
Набавка соларних навигационих лампи 28.03.2017, 13h
Сервисирање и одржавање возила марке "Мазда" 24.03.2017, 10h
Сервисирање и одржавање возила марке "Шкода" 30.03.2017, 10h
Испитивање хидрауличних система кормиларења на пловилима Дирекције 05.04.2017, 10h
Средства и опрема за личну заштиту на раду 24.04.2017, 10h
Набавка сидрених ланаца и шкопаца 03.05.2017, 10h
Поправка бова 19.05.2017, 10h
Набавка сидрених ланаца 26.05.2017, 10h
Чишћење зграда Дирекције 06.06.2017, 10h
Осигурање имовине - пловних објеката Дирекције 29.06.2017, 10h
Уградња лежаја на мб „SPP XVIII” 03.07.2017, 10h
Централизована јавна набавка  ЦЈН 4/2016– за набавку услуге – обавезног осигурања возила Дирекције, Партија 1 04.07.2017, 10h
Централизована јавна набавка  ЦЈН 4/2016– за набавку услуге – обавезног осигурања возила Дирекције, Партија 2 04.07.2017, 10h
Набавка мазива за пловне објекте Дирекције 06.07.2017, 10h
Испорука и уградња топлотне подстанице на локацији Дирекције 24.07.2017, 10h
Набавка интернет конекције по партијама 02.08.2017, 10h
Набавка интернет конекција за базне станице „RIS” система 31.07.2017, 10h
Централизована јавна набавка  ЦЈН 5/2015– за набавку услуге –  осигурања имовине Дирекције, Партија 10 01.08.2017, 10h
Одржавање аутомобила марке „Ауди” 07.08.2017, 10h
Ремонтни радови на мб "SPP V"  31.08.2017, 10h
Одржавање аутомобила марке „Ауди” 05.10.2017, 10h
Централизована јавна набавка  ЦЈН 7/2018– за набавку услуге – мобилна телефонија 05.10.2017, 10h
Ремонтни радови на SPP VII 23.10.2017, 10h
Радови на ремонту и реконструкцији постојећег путничког лифта у згради Дирекције 30.10.2017, 10h
Услуга организације службених путовања у земљи и иностранству 16.11.2017, 10h
Набавка рачунарске и мрежне опреме 23.11.2017, 10h
Уградња хидрауличног кормиларења на мб Истрајни I 01.12.2017, 10h
Централизована јавна набавка  ЦЈН 6/2016 – за набавку услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, Партија 1 04.12.2017, 10h
Централизована јавна набавка  ЦЈН 6/2016 – за набавку услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, Партија 2 04.12.2017, 10h
Уградња централног грејања на мб „EHO” 08.12.2017, 10h
Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности