Назив
тендера
Рок за понуде
Централизована јавна набавка ЦЈН 5/2017– за набавку услуге – интегрисаног система обезбеђења пословног простора Дирекције 01.08.2018, 10h
Радови на Мб „SPP XXII” 20.02.2018, 10h
Набавка соларних навигационих лампи 12.03.2018, 10h
Ремонтни радови на пловном објекту "Млава" 15.03.2018, 10h
Централизована јавна набавка  ЦЈН 3/2017– за набавку добара – купопродаја електричне енергије 05.04.2018, 10h
Одржавање аутомобила марке „Шкода” - Партија 2 10.04.2018, 10h
Сервисирање теретног возила "Мазда" 25.04.2018, 10h
Резервни делови за пловни рефулерни багер "Млава" 21.05.2018, 10h
Радови на уградњи централног грејања на мб SPPVII 25.05.2018, 11h
Средства и опрема за личну заштиту на раду 29.06.2018, 10h
Осигурање имовине - пловних објеката 29.06.2018, 13h
Одржавање возила марке „Audi” 12.07.2018, 10h
Централизована јавна набавка  ЦЈН 5/2018– за набавку услуге – обавезног осигурања возила Дирекције, Партија 1 03.07.2018, 10h
Централизована јавна набавка  ЦЈН 5/2018– за набавку услуге – обавезног осигурања возила Дирекције, Партија 2 03.07.2018, 10h
Набавка сидрених ланаца 13.07.2018, 10h
Чишћење и одржавање зграде Дирекције 16.07.2018, 10h
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - услуга обављања додатних ремонтних радова на пловном објекту "Млава" 20.07.2018, 11h
Интернет конекција за РИС систем 03.08.2018, 11h
Осигурање грађевинских објеката, рачунара и опреме - партија 4 15.08.2018, 11h
Набавка моторног, хидрауличног уља, расхладне течности и средстава за подмазивањ и одмашћивање 20.08.2018, 11h
Централизована јавна набавка  ЦЈН 7/2018– за набавку услуге – мобилна телефонија 01.10.2018, 11h
Израда и испорука цеви за потисни пловни цевовод 01.11.2018, 10h
Набавка рачунарске и мрежне опреме 07.11.2018, 10h
Поправка крова магацина на бази Макиш 13.11.2018, 10h
Одржавање аутомобила марке „Ауди” - Партија 3 и марке „Мазда” - Партија 1 14.11.2018, 10h
Набавка два путничка аутомобила 19.11.2018, 10h
Организација службених путовања у земљи и иностранству 05.12.2018, 10h
Централизована јавна набавка ЦЈН 6/2018 – за набавку услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, Партија 1 24.12.2018, 10h
Централизована јавна набавка ЦЈН 6/2018 – за набавку услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, Партија 2 24.12.2018, 10h
Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар