Implementacija Rečnih informacionih servisa na Dunavu u Srbiji


”Kick off” sastanak za projekat implementacije rečnih informacionih servisa na Dunavu u Republici Srbiji održan je 18. septembra 2009. godine, u prostorijama Delegacije Evropske Komisije u Beogradu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske Komisije u Beogradu, predstavnici Plovputa (korisnik projekta i budući RIS operater u Srbiji) i predstavnici konzorcijuma koji predvodi kompanija “Selex” Sistemi Integrati koji će izvesti integraciju sistema. Sastanku su prisustvovali i predstavnici konzorcijuma predvođenog od strane ic “Consulenten Zovoltechniker gmbh” koji će biti zaduženi za poslove nadzora nad implementacijom RIS-a na Dunavu u Srbiji.

Projekat implementacije RIS-a na Dunavu u Srbiji, finansiran od strane EU kroz “IPA 2007”, započet je 2009. i trajao je do 2014. godine. Rezultati sprovođenja tog projekta su operativan RIS sistem koji se sastoje iz podsistema za lociranje i praćenje brodova (15 baznih stanica), podsistema za davanje elektronskih saopštenja brodarstvu, podsistema za elektronsko prijavlјivanje putovanja, podsistema za pružanje korekcije “GPD” signalu prema “IALA” standardima, i dr. Zbog načina na koji je koncipiran i projektovan, RIS sistem u Srbiji predstavlјa jedan od najsloženijih i najobuhvatnijih sistema na celokupnom toku reke Dunav.

Direkcija za vodne puteve Plovput je korisnik projekta Implementacije RIS-a na Dunavu.


logo-eu

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post