Назив
тендера
Рок за понуде
Услуга интегрисаног обезбеђења зграде 08.02.2022, 12h
Набавка књига 08.02.2022, 13h
Пражњење септичке јаме 10.02.2022, 15h
Организација службених путовања у земљи и иностранству 21.02.2022, 12h
Материјал за репрезентацију 28.02.2022, 12h
Штампани блокови за потребе Дирекције 03.03.2022, 12h
Систематски преглед запослених 11.03.2022, 11h
Набавка и испорука професионалног катера 11.03.2022, 12h
Консултантске услуге из области животне средине и управљања отпадом 15.03.2022, 15h
Програм за праћење прописа 30.03.2022, 15h
Поправка бродског редуктора на мб Истрајни 08.04.2022, 12h
Осигурање аутомобила 11.04.2022, 13h
Консултантске услуге у процесу увођења система финансијског управљања и контроле 20.04.2022, 15h
Дезинфекција, дератизација и дезинсекција за потребе Дирекције 03.06.2022, 15h
Технички преглед АИС базних радио станица 09.06.2022, 15h
Кречење просторија Дирекције 12.07.2022, 10h
Набавка алуминијумских лимова по мери 14.07.2022, 15h
Испорука и уградња контролера за стоп и старт агрегата 20.07.2022, 15h
Услуга одржавања софтверског пакета 01.08.2022, 15h
Сервис УПС уређаја 05.09.2022, 13h
Набавка филтера за пловне објекте 07.09.2022, 10h
Набавка прслука за спасавање 12.09.2022, 10h
Набавка ватрогасних апарата 12.09.2022, 10h
Набавка мазива 16.09.2022, 10h
Услуга мерења, контроле функционалности и подешавање система напајања 19.09.2022, 10h
Анализа функционалности „VHF” антена 19.09.2022, 10h
Набавка канцеларијског материјала 19.09.2022, 15h
Набавка потрошног материјала за штампаче 28.09.2022, 12h
Замена прозора и врата на бази Макиш 28.09.2022, 12h
Поправка бова 01.10.2022, 10h
Набавка акумулатора за АИС опрему 02.11.2022, 10h
Радови на замени лима на згради магацина на бази Макиш 04.11.2022, 13h
Набавка опреме за домаћинство 14.12.2022, 12h
Набавка и испорука радио станица 15.12.2022, 12h
Услуга испитивања дизаличних уређаја на пловилима Дирекције 23.12.2022, 12h

Погледајте архиву јавних набавки на које се закон не примењује
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности