Vesti

print


14.07.2017.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupno treće izdanje Plovidbene karte reke Save.

Plovidbena karta reke Save


Plovidbena karta Save (km 210.8 – km 0.00) sadrži aktuelizovane informacije o poziciji plovnog puta, sistemu obeležavanja plovnog puta, kritičnim sektorima za plovidbu, oznakama odstojanja na 200 m na osi plovnog puta, poprečnim profilima na 200 m, sidrištima, infrastrukturnim objektima na plovnom putu (mostovima, hidrotehničkim građevinama), većim naseljenim mestima duž Save, vodomernim stanicama i karakterističnim plovidbenim nivoima u trenutku objavljivanja, kao i kontaktima institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Republici Srbiji.

Najvažnije izmene u trećem izdanju karte predstavljaju informacije o gradilištu mosta na reci Savi kod ušća Kolubare, uključujući poziciju privremenog mosta i izmenjen sistem obeležavanja plovnog puta u sektoru gradilišta, kao i informacije o raspoloživim dubinama u odnosu na niski plovidbeni nivo na deonici od rkm 210.8 – rkm 59.0, na bazi hidrografskih merenja sprovedenih u periodu maj-jun 2017. godine.

Plovidbena karta reke Save

Plovidbena karta, koja je prilagođena za štampu na A4 formatu, može se preuzeti na stranici papirnih plovidbenih karata, u .pdf formatu, bez ikakve naknade.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
sava, plovidbena, karta


Povezane vesti:

21.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 11/10
14.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 9/10
04.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 8/10
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
03.01.2009 Šansa plovi rekom
21.08.2006 Rekama otiču milioni evra
02.10.2009 Senta - Saopštenje br. 23/09
25.09.2009 Beograd - Saopštenje br. 14/09
10.09.2009 Beograd - Saopštenje br. 13/09
12.12.2008 Beograd - Saopštenje br. 15/08
16.10.2008 Titel - Saopštenje br. 16/08
10.06.2008 Beograd - Saopštenje br. 08/08
13.05.2008 Beograd - Saopštenje br. 03/08
23.01.2008 Senta - Saopštenje br. 06/08
08.11.2007 Beograd - Saopštenje br. 10/07
18.05.2006 Beograd - Saopštenje br. 09/06
10.05.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 04/11
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
06.02.2012 Beograd - Saopštenje br. 02/12
16.03.2012 Titel - Saopštenje br. 04/12
27.06.2012 Titel - Saopštenje br. 09/12
29.06.2012 Brod Istrajni I u pokaznoj vežbi Žandarmerije „SAVA 2012“
25.12.2012 Ažurirane elektronske navigacione karte za reku Dunav
05.04.2013 Veliki korak ka bezbednijoj unutrašnjoj plovidbi
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
19.07.2013 Novi Sad - Saopštenje br. 11/13
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
24.07.2013 Sremska Mitrovica - Saopštenje br. 06/13
18.11.2013 Pančevo - br. 5/13
18.11.2013 Sastanak direktora projekta NEWADA duo održan u Beogradu
11.12.2013 Novi Sad - br. 17/13
10.12.2013 Pančevo - br. 15/13
12.12.2013 Beograd - br. 21/13
23.12.2013 Pančevo - br. 17/13
23.01.2014 Titel - br. 1/14
23.01.2014 Pančevo - br. 1/14
06.02.2014 Pančevo - br. 6/14
16.04.2014 Titel - br. 2/14
01.04.2014 Aktuelizacija pitanja odlaganja brodskog otpada na međunarodnim plovnim putevima
05.06.2014 Titel - br. 4/14
04.08.2014 Privremene promene sistema obeležavanja u zoni Pančevačkog mosta
10.10.2014 Titel - br. 9/14
11.11.2014 Nove publikacije u okviru projekta NEWADA duo
14.11.2014 Uspešan završetak projekta NEWADA duo
12.09.2014 Održana završna konferencija projekta CO-WANDA
29.12.2014 Pančevo - br. 40/14
11.05.2015 Novi Sad - br. 04/15
04.05.2015 Plovput ugostio učenike i nastavnike Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju
19.05.2015 Plovidbeni bilten – novi servis za informacije o plovnom putu
11.05.2015 Sastanak Saveta direktora dunavskih administracija za plovne puteve u Beogradu
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja

METEET


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

AtoNs

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post