Vesti

print


14.07.2017.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Savu u Inland ECDIS standardu 2.3. Karte se mogu preuzeti sa stranice ENC-a.

ENC Save

Direkcija za vodne puteve je publikovala nove elektronske plovidbene karte (ENC) za reku Savu u Republici Srbiji u Inland ECDIS standardu 2.3, u skladu sa obavezama definisanim Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (Sl. glasnik Republike Srbije br. 73/10, 121/12, 18/15, 92/16) i Pravilnikom o rečnim informacionim servisima (Sl. glasnik Republike Srbije br. 63/15).

Nove elektronske plovidbene karte sadrže aktuelizovane informacije o plovnom putu, sistemu obeležavanja plovnog puta, izobatama dubina 2.5 m, 2.3 m, 2.0 m i 1.6 m u odnosu na niski plovidbeni nivo (sa podacima o vremenu hidrografskih merenja), oznake za kritične sektore za plovidbu – deonice reke na kojima u periodima malih voda nisu zadovoljeni odgovarajući gabariti plovnog puta neophodni za bezbednu plovidbu, oznake odstojanja na 200 m na osi plovnog puta, poprečne profile na 200 m, pozicije potopljenih plovila u ili u blizini plovnog puta ili propisanih sidrišta, vodomerne stanice, aktuelizovane informacije o mostovima (sa informacijama o raspoloživim visinama plovidbenih otvora u odnosu na visoki plovidbeni nivo), skelskim prelazima, dalekovodima i drugim objektima od značaja za bezbednost plovidbe, kao i druge informacije od značaja za plovidbu.

ENC Save

Najvažnije izmene u trećem izdanju karte predstavljaju informacije o gradilištu mosta na reci Savi kod ušća Kolubare, uključujući poziciju privremenog mosta i izmenjen sistem obeležavanja plovnog puta u sektoru gradilišta, kao i informacije o raspoloživim dubinama u odnosu na niski plovidbeni nivo na deonici od rkm 210.8 – rkm 59.0, na bazi hidrografskih merenja sprovedenih u periodu maj-jun 2017. godine.

Nove elektronske plovidbene karte, u standardnom .000 formatu, mogu se preuzeti sa stranice elektronskih plovidbenih karata.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
sava, elektronske, plovidbene, karte


Povezane vesti:

21.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 11/10
14.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 9/10
04.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 8/10
21.05.2010 Beograd - Saopštenje br. 6/10
17.04.2010 Plovput publikovao plovidbene karte Save i Tise
13.11.2009 Sastanak bilateralne radne grupe Rumunije i Srbije za ENC
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
03.01.2009 Šansa plovi rekom
21.08.2006 Rekama otiču milioni evra
02.10.2009 Senta - Saopštenje br. 23/09
25.09.2009 Beograd - Saopštenje br. 14/09
10.09.2009 Beograd - Saopštenje br. 13/09
12.12.2008 Beograd - Saopštenje br. 15/08
16.10.2008 Titel - Saopštenje br. 16/08
10.06.2008 Beograd - Saopštenje br. 08/08
13.05.2008 Beograd - Saopštenje br. 03/08
23.01.2008 Senta - Saopštenje br. 06/08
08.11.2007 Beograd - Saopštenje br. 10/07
22.08.2006 Novi Sad - Saopštenje br. 28/06
18.05.2006 Beograd - Saopštenje br. 09/06
28.02.2011 Plovput publikovao elektronsku navigacionu kartu za reku Savu
10.05.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 04/11
23.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
25.07.2011 Beograd - Saopštenje br. 12/11
26.07.2011 Beograd - Saopštenje br. 13/11
10.08.2011 Beograd - Saopštenje br. 17/11
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
06.02.2012 Beograd - Saopštenje br. 02/12
08.02.2012 Završna konferencija projekta NEWADA
24.02.2012 Beograd - Saopštenje br. 05/12
25.02.2012 Beograd - Saopštenje br. 06/12
02.03.2012 Beograd - Saopštenje br. 07/12
16.03.2012 Titel - Saopštenje br. 04/12
03.04.2012 Uspešna implementacija projekata NEWADA i WANDA – rezultati trogodišnje transnacionalne saradnje predstavljeni zainteresovanim stranama u Srbiji
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
27.06.2012 Titel - Saopštenje br. 09/12
29.06.2012 Brod Istrajni I u pokaznoj vežbi Žandarmerije „SAVA 2012“
18.07.2012 Javnost procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova
26.07.2012 Ministarstvo za infrastukturu i energetiku - Saopštenje br. 21/2012
20.08.2012 Beograd - Saopštenje br. 23/12
04.09.2012 Novi Sad - Saopštenje br. 22/12
17.09.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
25.12.2012 Ažurirane elektronske navigacione karte za reku Dunav
05.04.2013 Veliki korak ka bezbednijoj unutrašnjoj plovidbi
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
19.07.2013 Novi Sad - Saopštenje br. 11/13
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
24.07.2013 Sremska Mitrovica - Saopštenje br. 06/13
02.08.2013 Apatin - br. 10/13
10.09.2013 Ministarstvo saobraćaja
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja

METEET


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

AtoNs

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post