Vesti

print


21.11.2017.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupna nova plovidbena karta celog toka reke Tise kroz Srbiju.

Plovidbena karta Tise

Plovidbena karta reke Tise (km 164.0 – km 0.00) sadrži ažurirane informacije o plovnom putu, aktuelizovane informacije o raspoloživim dubinama vode u odnosu na niski plovidbeni nivo na celom toku reke, na bazi rezultata hidrografskih merenja izvršenih u 2017. godini, sistemu obeležavanja vodnog puta, sidrištima, oznake odstojanja na 200 m na osi plovnog puta, poprečne profile na 200 m, pozicije potoplјenih plovila u ili u blizini plovnog puta ili propisanih sidrišta, vodomerne stanice sa podacima o karakterističnim plovidbenim nivoima, informacije o mostovima, uklјučujući i njihove grafičke prikaze, dalekovodima i drugim objektima od značaja za bezbednost plovidbe, kao i kontaktima institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Republici Srbiji i drugim informacijama od značaja za unutrašnju plovidbu.

Plovidbena karta Tise

Plovidbena karta sadrži i legendu simbola koji se koriste za obeležavanje objekata na vodnom putu.

Kao posebnu celinu, Plovidbena karta sadrži i Atlas sidrišta sa detalјnim informacijama o raspoloživim sidrištima na reci Tisi u Republici Srbiji.

Plovidbena karta, koja je prilagođena za štampu na A4 formatu, može se preuzeti na stranici papirnih plovidbenih karata, u .pdf formatu.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
tisa, plovidbena, karta


Povezane vesti:

16.12.2010 Obeležavanje reka Dunav i Tisa u zimskom periodu
31.12.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 23/10
15.10.2010 Senta - Saopštenje br. 23/10
13.10.2010 Titel - Saopštenje br. 07/10
05.10.2010 Senta - Saopštenje br. 22/10
21.09.2010 Senta - Saopštenje br. 21/10
03.09.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 17/10
06.09.2010 Senta - Saopštenje br. 20/10
17.08.2010 Senta - Saopštenje br. 18/10
09.08.2010 Senta - Saopštenje br. 17/10
04.08.2010 Senta - Saopštenje br. 16/10
08.06.2010 Senta - Saopstenje br. 14/10
07.06.2010 Senta - Saopstenje br. 13/10
07.06.2010 Senta - Saopstenje br. 12/10
10.05.2010 Titel - Saopštenje br. 03/10
10.03.2010 Senta - Saopstenje br. 07/10
01.02.2010 Senta - Saopštenje br. 04/10
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
03.01.2009 Šansa plovi rekom
21.08.2006 Rekama otiču milioni evra
19.10.2009 Titel - Saopštenje br. 07/09
02.10.2009 Senta - Saopštenje br. 22/09
02.10.2009 Senta - Saopštenje br. 23/09
25.09.2009 Senta - Saopštenje br. 21/09
14.09.2009 Senta - Saopštenje br. 14/09
03.09.2009 Senta - Saopštenje br. 13/09
21.07.2009 Senta - Saopštenje br. 12/09
20.07.2009 Senta - Saopštenje br. 11/09
11.06.2009 Senta - Saopštenje br. 08/09
22.05.2009 Titel - Saopštenje br. 04/09
10.03.2009 Senta - Saopštenje br. 07/09
26.01.2009 Senta - Saopštenje br. 06/09
23.01.2009 Titel - Saopštenje br. 02/09
23.01.2009 Senta - Saopštenje br. 04/09
10.01.2009 Senta - Saopštenje br. 03/09
08.01.2009 Senta - Saopštenje br. 01/09
28.10.2008 Senta - Saopštenje br. 30/08
13.10.2008 Titel - Saopštenje br. 14/08
08.10.2008 Senta - Saopštenje br. 28/08
17.09.2008 Senta - Saopštenje br. 27/08
09.09.2008 Senta - Saopštenje br. 25/08
09.09.2008 Senta - Saopštenje br. 26/08
30.07.2008 Senta - Saopštenje br. 21/08
21.07.2008 Senta - Saopštenje br. 19/08
14.07.2008 Senta - Saopštenje br. 18/08
01.07.2008 Senta - Saopštenje br. 17/08
24.06.2008 Senta - Saopštenje br. 16/08
17.06.2008 Senta - Saopštenje br. 15/08
11.06.2008 Senta - Saopštenje br. 14/08
30.05.2008 Senta - Saopštenje br. 13/08
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja

METEET


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

AtoNs

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post