Vesti

print


03.08.2016.

Novi situacioni planovi izrađeni su na osnovu rezultata hidrografskih merenja sprovedenih u periodu maj-jun 2016. godine. Izvršeno je izmeštanje i suženje plovnog puta, u skladu sa raspoloživim dubinama.U periodu maj-jun 2016. godine Direkcija za vodne puteve je izvršila hidrografska merenja reke Save, uključujući merenja na kritičnim sektorima za plovidbu. Novi situacioni planovi kritičnih sektora Kamičak, Šabac, Klenak, Sremska Mitrovica i Ušće Drine, sa prikazom raspoloživih dubina u odnosu na niski plovidbeni nivo, mogu se preuzeti sa internet prezentacije Plovputa i sa Plovidbenog biltena, u pdf formatu.Na kritičnom sektoru Kamičak (km 88.2 – km 82.2) izvršeno je izmeštanje i suženje plovnog puta, u skladu sa raspoloživim dubinama. Na kritičnom sektoru Klenak (km 112.6 – km 106.0) izvršeno je prilagođavanje pozicije plovnog puta, bez njegovog suženja. Kritični sektor Ušće Drine je i dalje najkritičniji sektor za plovidbu na reci Savi u Republici Srbiji, u smislu raspoložive dubine i širine plovnog puta. Za više informacija, molimo Vas da posetite internet prezentaciju Direkcije za vodne puteve.
Za dinamičke informacije o plovnom putu i plovidbenim uslovima na reci Savi, molimo Vas da posetite Plovidbeni bilten gde su dostupni i novi situacioni planovi kritičnih sektora.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
sava, kritični, sektori


Povezane vesti:

21.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 11/10
14.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 9/10
27.05.2010 Potpisan Finansijski sporazum između EU i Srbije za program pretpristupne pomoći IPA 2010
04.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 8/10
26.03.2010 Plovput na sastanku eksperata za hidrotehnička pitanja Dunavske komisije
06.08.2009 Lađe na monitoru
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
03.01.2009 Šansa plovi rekom
21.08.2006 Rekama otiču milioni evra
02.10.2009 Senta - Saopštenje br. 23/09
25.09.2009 Beograd - Saopštenje br. 14/09
10.09.2009 Beograd - Saopštenje br. 13/09
12.12.2008 Beograd - Saopštenje br. 15/08
16.10.2008 Titel - Saopštenje br. 16/08
10.06.2008 Beograd - Saopštenje br. 08/08
13.05.2008 Beograd - Saopštenje br. 03/08
23.01.2008 Senta - Saopštenje br. 06/08
08.11.2007 Beograd - Saopštenje br. 10/07
18.05.2006 Beograd - Saopštenje br. 09/06
14.06.2011 Implementacija projekta „Priprema dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“
11.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
10.08.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
28.12.2011 Ekološki aspekt projekta „Priprema dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“
06.02.2012 Beograd - Saopštenje br. 02/12
16.03.2012 Titel - Saopštenje br. 04/12
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
27.06.2012 Titel - Saopštenje br. 09/12
27.06.2012 Osnovan forum zainteresovanih strana projekta
29.06.2012 Brod Istrajni I u pokaznoj vežbi Žandarmerije „SAVA 2012“
18.07.2012 Javnost procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova
17.09.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
21.09.2012 Pristup Plovputa u vidu javnog planiranja mera i uključivanja zainteresovanih strana ocenjen kao najbolja praksa na Dunavu
20.08.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
17.12.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
09.11.2012 Nastavak implementacije Dunavske strategije
05.04.2013 Veliki korak ka bezbednijoj unutrašnjoj plovidbi
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
19.07.2013 Novi Sad - Saopštenje br. 11/13
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
10.07.2013 Studenti Tehničkog univerziteta DELFT iz Holandije u poseti Plovputu
24.07.2013 Sremska Mitrovica - Saopštenje br. 06/13
10.09.2013 Pančevo - br. 10/13
18.11.2013 Pančevo - br. 5/13
07.10.2013 Održana javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu za hidrotehničke radove
18.11.2013 Sastanak direktora projekta NEWADA duo održan u Beogradu
11.12.2013 Novi Sad - br. 17/13
10.12.2013 Pančevo - br. 15/13
12.12.2013 Beograd - br. 21/13
23.12.2013 Pančevo - br. 17/13
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja

METEET


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post