Vesti

print


21.12.2016.

U skladu sa hidrografskim merenjima koja su obavljena 14. i 15. decembra 2016. godine i novom situacijom kritičnog sektora Futog, publikovana je nova ćelija elektronske plovidbene karte Dunava na deonici kritičnog sektora Futog.

Futog

Nova ćelija sadrži ažurirane podatke o poziciji plovnog puta i raspoloživim dubinama plovnog puta na ovom sektoru.

Sektor Futog je i dalјe najkritičniji sektor za plovidbu na Dunavu u Republici Srbiji koji karakterišu česte morfološke promene rečnog korita i raspoloživi gabariti plovnog puta (dubina i širina), što uzrokuje česta prilagođavanja pozicije plovnog puta. Direkcija za vodne puteve vrši hidrografska merenja i publikovanje informacija o raspoloživim dubinama plovnog puta na ovom sektoru više puta u toku godine. Direkcija za vodne puteve će nastaviti sa publikovanjem informacija o raspoloživim dubinama i na drugim kritičnim sektorima na reci Dunav u Srbiji.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
elektronske, plovidbene, karte, futog


Povezane vesti:

21.05.2010 Beograd - Saopštenje br. 6/10
17.04.2010 Plovput publikovao plovidbene karte Save i Tise
13.11.2009 Sastanak bilateralne radne grupe Rumunije i Srbije za ENC
06.08.2009 Lađe na monitoru
03.01.2009 Šansa plovi rekom
22.08.2006 Novi Sad - Saopštenje br. 28/06
28.02.2011 Plovput publikovao elektronsku navigacionu kartu za reku Savu
10.05.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 04/11
23.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
25.07.2011 Beograd - Saopštenje br. 12/11
26.07.2011 Beograd - Saopštenje br. 13/11
10.08.2011 Beograd - Saopštenje br. 17/11
08.02.2012 Završna konferencija projekta NEWADA
24.02.2012 Beograd - Saopštenje br. 05/12
25.02.2012 Beograd - Saopštenje br. 06/12
02.03.2012 Beograd - Saopštenje br. 07/12
03.04.2012 Uspešna implementacija projekata NEWADA i WANDA – rezultati trogodišnje transnacionalne saradnje predstavljeni zainteresovanim stranama u Srbiji
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
18.07.2012 Javnost procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova
26.07.2012 Ministarstvo za infrastukturu i energetiku - Saopštenje br. 21/2012
20.08.2012 Beograd - Saopštenje br. 23/12
04.09.2012 Novi Sad - Saopštenje br. 22/12
17.09.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
20.08.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
25.12.2012 Ažurirane elektronske navigacione karte za reku Dunav
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
19.07.2013 Novi Sad - Saopštenje br. 11/13
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
02.08.2013 Apatin - br. 10/13
10.09.2013 Ministarstvo saobraćaja
10.09.2013 Pančevo - br. 10/13
30.10.2013 Pančevo - br. 12/13
18.11.2013 Novi Sad - br. 16/13
18.11.2013 Sastanak direktora projekta NEWADA duo održan u Beogradu
11.12.2013 Novi Sad - br. 17/13
12.12.2013 Beograd - br. 21/13
20.12.2013 Plovni put premešten i sužen na sektoru Futog
08.05.2014 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
08.05.2014 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
08.05.2014 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
08.05.2014 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
11.07.2014 Nova situacija kritičnog sektora Futog
04.08.2014 Privremene promene sistema obeležavanja u zoni Pančevačkog mosta
20.10.2014 Plovput publikovao nove situacione planove kritičnih sektora
14.11.2014 Uspešan završetak projekta NEWADA duo
25.02.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
04.05.2015 Plovput ugostio učenike i nastavnike Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju
24.06.2015 Nastavna poseta polaznika Vojne akademije Direkciji za vodne puteve
30.06.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
31.07.2015 Izmešten plovni put na kritičnom sektoru Futog
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja

METEET


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post