Vesti

print


15.05.2017.

RIS Week

Pored sastanaka stručnih RIS grupa (VTT, Inalnd ECDIS, NtS i ERI), tradicionalni Dan od zajedničkog interesa održan je 10. maja 2017. godine, okupljajući širok spektar zainteresovanih strana na međunarodnom i nacionalnom nivou, stvarajući jedinstvenu priliku za unapređenje vidljivosti aktuelnih projekata i podizanje svesti o njihovom značaju.

RIS Week

Na Danu od zajedničkog interesa održana je prva promociju projekta AtoNs (Tehnička pomoć i nadzor nad ugradnjom opreme i integracijom sistema za navigaciono praćenje na Dunavu), finansiranog od strane Evropske unije u okviru programa IPA 2013. Ovaj promotivni događaj predstavljao je važan korak ka uspešnoj implementaciji datog projekta, kao i dva usko vezana predstojeća projekta (Nabavka i instalacija opreme za navigaciono praćenje na Dunavu i integracija sistema za navigaciono praćenje na Dunavu). Projekat AtoNs ima veoma važnu ulogu za unutrašnji vodni transport na reci Dunav, koji je veoma internacionalizovan i gde blizu 80% obima prevezenog tereta predstavljaju izvoz, uvoz ili tranzit. Ovakav nivo internacionalizacije objedinjuje potrebu za razvojem i primenom međunarodnih standarda u infrastrukturi, opremi i korisničkim uslugama, kao preduslov za bezbedan i slobodan unutrašnji vodni transport.

RIS Week

Sastanci evropskih stručnih grupa za RIS se održavaju dva puta godišnje, a ovo je prvi put da su održani van Evropske unije. Za više informacija u radu evropskih stručnih grupa za RIS, molimo Vas da posetite www.ris.eu


NazadKljučne reči za povezane vesti:
RIS, week


Povezane vesti:

14.01.2011 Plovput nastavlja rad na pripremi D4D baze podataka
13.01.2011 Plovput na sastanku nacionalnih koordinatora Akcionog plana za Strategiju EU za dunavski region
22.12.2010 Plovput na ekspertskoj radionici „Informacione tehnologije, transport i istraživanje i razvoj“
19.10.2010 Plovput na sastanku saveta direktora projekta NEWADA
31.12.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 23/10
10.12.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 20/10
06.10.2010 Nastavak saradnje dunavskih administracija u okviru projekta NEWADA
30.09.2010 U Beogradu održan skup o implementaciji i finansiranju Dunavske strategije
13.10.2010 Titel - Saopštenje br. 07/10
29.09.2010 Plovput na godišnjoj konferenciji SEE programa
05.10.2010 Senta - Saopštenje br. 22/10
28.09.2010 U Beogradu održan skup o implementaciji i finansiranju Dunavske strategije
07.09.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 18/10
03.09.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 17/10
03.09.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 16/10
06.09.2010 Senta - Saopštenje br. 20/10
02.09.2010 Beograd - Saopštenje br. 15/10
17.08.2010 Senta - Saopštenje br. 18/10
02.07.2010 Plovput na sastanku upravnog odbora projekta WANDA
30.07.2010 Beograd - Saopštenje br. 14/10
26.06.2010 Plovput organizovao radionicu za stejkholdere projekta NEWADA u Srbiji
25.06.2010 Plovput domaćin statusnog sastanka projekta NEWADA
16.07.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 15/10
14.07.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 14/10
14.07.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 13/10
18.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 11/10
15.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 10/10
14.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 09/10
14.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 08/10
12.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 07/10
27.05.2010 Potpisan Finansijski sporazum između EU i Srbije za program pretpristupne pomoći IPA 2010
07.06.2010 Senta - Saopstenje br. 13/10
02.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 06/10
10.05.2010 Titel - Saopštenje br. 03/10
28.04.2010 Plovput organizovao radionicu za nacionalne stejkholdere u okviru projekta WANDA
26.03.2010 Plovput na sastanku eksperata za hidrotehnička pitanja Dunavske komisije
25.03.2010 Plovput na okruglom stolu posvećenom GIS-u na reci Savi
10.03.2010 Beograd - Saopštenje br. 3/10
06.01.2010 Plovput u sastavu srpske delegacije na sastancima vezanim za Dunavsku strategiju EU
22.02.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 05/10
16.02.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 04/10
02.02.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 03/10
29.01.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 02/10
25.01.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 01/10
13.11.2009 Sastanak bilateralne radne grupe Rumunije i Srbije za ENC
06.08.2009 Lađe na monitoru
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
03.01.2009 Šansa plovi rekom
21.08.2006 Rekama otiču milioni evra
13.04.2005 "Plovput" uveo signalizaciju na Dunavu na solarni pogon
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja

METEET


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

AtoNs

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post